Biodiversiteit

De natuur in balans door een verscheidenheid in soorten planten, dieren en meer.

Biodiversiteit

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

Soms wordt de natuurlijke (oorspronkelijke) biodiversiteit van een gebied verstoord door soorten die er niet thuis horen. Deze invasieve soorten komen, bedoeld of onbedoeld, mee door handel, transport, reizigers of door verandering in klimaat. Als natuurlijke vijanden ontbreken, kan het evenwicht ernstig verstoord worden en de invasieve soort een plaag worden. Denk aan Waterpest waardoor sloten dichtgroeien en een fruitvliegje (Drosophila suzuki) wat grote schade veroorzaakt aan aardbeien, pruimen en ander zacht fruit. Bekende invasieve soorten zijn de Bisamrat, Nijlgans, Buxusmot, Rivierkreeft, Reuzenberenklauw.
 

 

Voor het basisonderwijs

Leerkrachten die leerlingen iets over biodiversiteit willen leren, hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De NME-centra beschikken over heel veel leskisten en excursies. Haal de natuur in de klas of ga met de klas de natuur in.
Uiteenlopende thema’s zoals het bos, de sloot, de uiterwaarden, bijen en bloemen of natuur op de boerderij. Spelenderwijs leren kinderen van alles over welke dieren en planten er zijn, hoe ze samenleven, over kringlopen, over de seizoenen. Kortom over de natuur in hun eigen leefomgeving.
Als er een Groen Schoolplein bij school is, stimuleert dit de leerlingen om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Groen Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Wilt u meer weten over Groene Schoolpleinen, kijk dan bij de links.

 

Voor burgers

Een natuur-rijke tuin is een tuin waar het jaar rond wat te vinden is voor insecten, amfibieën, vogels en/of kleine zoogdieren. Als er bijna het jaarrond planten of struiken in bloei staan, komen vlinders en andere insecten graag voor nectar en stuifmeel. Tussen afgevallen bladeren in rommelhoekjes scharrelen vogels en egels op zoek naar kriebelbeestjes. In en rond een vijvertje zitten salamanders en kikkers en kunnen vogels badderen en drinken. Is uw tuin daar te klein voor, zet dan een of meerdere drinkschalen voor de vogels neer. Nestkastjes aan de boom of schutting en een insectenhotel zorgen voor nestgelegenheid en leven in uw tuin. Let wel op de kat er niet te gemakkelijk bij kan..
Heeft u een moestuin, gebruik dan geen gif maar probeer zoveel mogelijk ecologisch te tuinieren. Heeft u meer dan een lapje grond “ter grootte van een postzegel”? Dan zijn allerlei kleine landschapselementen mogelijk. Denk aan een kikkerpoel, een natuurlijke haag of hoogstamboomgaard. Misschien kunt u met permacultuur aan de slag.

Wilt u meer ontdekken over de biodiversiteit in uw leefomgeving, ga dan eens mee op excursie met de diverse natuurorganisaties. U vindt een lijst van mogelijkheden bij het thema Rivierenland burgers.

 

Voor bedrijven

Biodiversiteit op het bedrijf, hoe doe je dat?
Agrariërs kunnen kiezen voor meer agrarisch natuurbeheer en kleine landschapselementen. Ondernemers kunnen in plaats van een strak gesnoeide haag rondom hun terrein kiezen voor een gevarieerde haag met verschillende bomen en struiken. Naast een afrastering van gaas past een bloemenstrook. Misschien heeft u ruimte voor een vijver of kikkerpoel op uw terrein, met een bankje voor uw gasten of werknemers. Een aantal nestkasten ophangen, een bijenhotel plaatsen, misschien een groen dak leggen. U kunt ook investeren in een lokaal initiatief zoals een Tiny Forest in uw gemeente. Tijdens NL Doet (medio maart) of de Natuurwerkdag (begin november) kunt u met uw collega’s/werknemers aan de slag in de natuur. Kijk in onze Jaarkalender voor meer info.

 

Voor gemeentes

Meer biodiversiteit in uw gemeente gaat verder dan niet spuiten met gif. Het betekent nadenken over de inrichting, beplanting en beheer van het openbaar groen. Minder of anders maaien zodat kaalslag en monocultuur voorkomen wordt en kruiden tijd krijgen om zaad te zetten. Meer verschillende bomen en struiken, een bijenlint, vlindervriendelijke bermen. Alle gemeentes in de Regio Rivierenland hebben het convenant van Bij Bewust Betuwe ondertekend waarmee invulling gegeven wordt aan meer biodiversiteit. NME Rivierenland wil graag hierbij betrokken zijn. Via onze Jaarkalender promoten we deelname aan allerlei groene initiatieven en activiteiten. 
We hebben een menukaart Biodiversiteit met daarin het totale aanbod aan leskisten, excursies en activiteiten voor allerlei doelgroepen. Plus een overzicht van de speciale weken en dagen (uit de Jaarkalender) waar bij aangesloten kan worden.

Een voedselbos, permacultuur of Tiny Forest: nieuwe concepten om op een klein oppervlak veel biodiversiteit te realiseren. IVN Nederland en NME kunnen u hierbij adviseren. Informatie is te vinden bij de links hieronder.

Voor partners

Het realiseren van meer biodiversiteit betekent vaak ook dat er behoefte is aan kennis, menskracht en geld. Denk aan het aanleggen van een voedselbos of Tiny Forest maar ook aan hulp bij ecologisch tuinieren op een volkstuintjescomplex. Wilt u hier iets in betekenen, laat het ons weten. Wij denken graag met u mee.