Partners
Heeft u de ambitie om Rivierenland groener, schoner, gezonder, leefbaarder of duurzamer te maken? Dan zoeken wij u!

Partners

NME Rivierenland heeft hoge ambities voor Rivierenland. Wij komen graag in gesprek met u om te kijken of we ambities aan elkaar kunnen verbinden.
Misschien heeft u geen idee hoe u een en ander in de praktijk kunt uitvoeren. Of u heeft juist wèl een goed idee maar geen tijd of mankracht. Een gesprek met ons kan uw ambities dichter bij een uitvoering brengen.

Wij zien als onze mogelijke partners (semi)overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties enz. Naast AVRI en Waterschap Rivierenland werken we ook samen met bedrijven in het kader van Boerderij Educatie Rivierenland, BijBewustBetuwe, DIRK III (initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie), het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) enzovoort. Ook hebben we goede contacten bij Gemeentes voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en de collega’s van het Netwerk van Gelderse NME centra.
 

Voor overheidsinstanties zijn wij de geschikte partner op het gebied van duurzaamheid. NME Rivierenland kan voor u de switch maken van beleid naar concrete acties en aanzetten tot verandering van de burger die u wilt bereiken. Zo maakten wij al op een aantal beleidsterreinen menukaarten die u kunt gebruiken bij milieueducatie en -communicatie. U vindt deze bij de thema’s.
We noemen graag de menukaart VANG = Van (zwerf)afval naar grondstof. En de bijbehorende Waaljutters, Buurtjutters enz. welke in de hele regio actief zijn.

Misschien worden we ooit een duurzaamheidsknooppunt, vooralsnog zijn we als NME Rivierenland graag de spin in het web: verbinder van allerlei draadjes. Tussen partijen, tussen vraag en aanbod, tussen idee en uitvoering.

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.