Rivierenland

Voor het basisonderwijs

Leerlingen uit Rivierenland leren over ‘hun’ landschap met “RIVIERenLAND”

Dit leuke en leerzame project over het rivierenlandschap is bestemd voor de groepen (5),6, 7 en 8. Het project kan als doorlopende leerlijn worden uitgevoerd gedurende drie achtereenvolgende leerjaren waardoor de leerlingen (eventueel) op meerdere momenten aan het onderwerp Rivierenlandschap werken. Er hebben sinds 2013 al heel veel groepen leerlingen meegedaan met het project RIVIERenLAND. Zij en hun leerkrachten waren erg enthousiast. Ook de NME centra en hun gidsen vinden het een fijn project om uit te voeren.

In grote lijnen:
In groep 6 wordt gestart met deel 1: de Dwaaltocht. Daarbij gaat het over beleven van het landschap. In groep 7 gaat het verder met deel 2: WaterLand. Dat is leren van het landschap. Het derde en laatste deel is voor groep 8 waarbij die zo mogelijk daadwerkelijk aan de slag gaan in de natuur. (Meer uitleg staat hieronder).
Voor scholen met combiklassen worden aanpassingen gemaakt. De delen vormen een doorlopende leerlijn maar zijn ook los te gebruiken. Als is het natuurlijk leuker en effectiever om meer te doen..

De Dwaaltocht
De leerlingen uit groep 6 gaan dwalen in de uiterwaarden van de Waal, Neder-Rijn of de Lek. Kijken, horen, voelen, ruiken en jezelf verwonderen is waar het om draait tijdens deze struintochten door de uiterwaarden. Geen opdrachten maken maar alle zintuigen gebruiken en zelf van alles ontdekken aan planten, dieren, steentjes & zand, het water en meer.
De groep krijgt voorafgaand aan de buitenles een voorbereidende les op school. De les wordt gegeven door een van de professioneel getrainde gastdocenten van NME Rivierenland of door de leerkracht (met behulp van een aangeleverde PowerPointpresentatie).

 

WaterLand
Groep 7 gaat in de uiterwaard aan de slag met opdrachten rondom het thema WaterLand. Zo leren ze dat het landschap er niet ‘zomaar’ uit ziet zoals het is maar dat er meestal redenen voor zijn. Enkele onderwerpen:
– Verdediging tegen hoog water: Er zijn dijken, hoe hoog zijn ze? We meten ze op.
– Hoe hoog komt het water? We kijken naar het effect van hoge dijken, brede uiterwaarden en ruimte voor de rivier
– Water als vriend of vijand: hoe werkt het systeem van onder water zetten (vergelijk de Hollandse waterlinie), ervaar het zelf..
– Het water als middel van bestaan: riviervisserij, vervoer over water. We gaan aan de slag..
– De uiterwaard gebruiken door afgraven? Waaruit bestaat de bodem? We nemen een grondmonster. En de klei voor steenfabrieken: we vullen steenmallen.

Op school wordt de excursie voorbereid door het lesprogramma WaterLand (deels) uit te voeren.

Handen uit de mouwen.
De groepen 8 kunnen nog niet in alle gemeenten aan de slag omdat er te weinig plekken zijn waar grotere groepen kinderen veilig kunnen meehelpen met beheer. In Culemborg lukt het wel. Daar gaan de kinderen in de Regulieren aan de slag tijdens de Natuurfeestdagen. Zelf knotten is hard werken maar dat deert ze niet. Het is geweldig leuk! (zelfs als het regent..)

Het project “Woordvoerders van de Schone Rivier” sluit geweldig mooi aan bij het project “RIVIERenLAND”.

Tijdens dit project wordt een dwaaltocht gecombineerd met opdrachten over zwerfvuil. Een deel van de excursie gaat over het ervaren van de schoonheid van het landschap, hoe mooi het is. De leerlingen kijken (noteren) wat voor afval ze tegenkomen. Ze nemen een klein beetje mee. Ze ervaren dat het op plekken niet schoon maar vuil is. Bewust is het geen zwerfvuil-opruimactie want dan zien ze niets van het rivierenlandschap.

Terug op school bereiden de leerlingen een presentatie voor over wat ze gezien en ervaren hebben. En wat het effect van zwerfvuil is op de natuur en op het beleven van de natuur. Als echte “woordvoerders voor schone rivieren” delen ze hun ervaringen en kennis met hun publiek. Dat kunnen medeleerlingen zijn, ouders, dorpsbewoners, de wethouder enz.

Het NME ondersteunt de leerkracht met o.a. gidsen, hulp en suggesties voor een draaiboek.

Klik op de afbeeldingen om de foto’s te vergroten!