Wie Wat Waar....

NME Rivierenland is de samenwerking tussen de 4 NME centra in Rivierenland. Onze ambitie is het vormen van één centraal aanspreekpunt voor educatie, communicatie en participatie over natuur en milieu/duurzaamheid. Wij zijn er voor iedereen die Natuur en Milieu Educatie In Rivierenland een warm hart toedraagt.

Overzicht NME centra

NME De Grote Rivieren

Onderdeel van het Bezoekerscentrum
Angela van Mourik en Maria de Bijl 
Langestraat 38
6624 AB Heerewaarden
0487-572831
educatie@bcdegroterivieren.nl
www.bcdegroterivieren.nl

NME Culemborg

Gerben Overweg en
Ingrid Veltkamp
PA: Postbus 136 4100 AC Culemborg
BA: Weithusen 63 4102 NV Culemborg
0345-519741
info@nmeculemborg.nl
www.nmeculemborg.nl

NME Betuwe

Annemieke Jansen
Postadres: Appelgaard 9, 4033 JA Lienden
Bezoekadres: Tielsestraat 11b 4043 JP Opheusden
06-20641777 of 0344-603758
nmebetuwe@gmail.com
www.nmebetuwe.nl

NME Tiel

Onderdeel van Duurzaam Rivierenland
Gerrit-Jan de Weerd
Doctor Schaepmanstraat 1
4001 CV Tiel
0344-634 542
educatie@duurzaamrivierenland.nl
www.nmetiel.nl