Zwerfafval en Jutters

Van (zwerf)afval tot grondstof, een circulaire economie.

Zwerfafval en Jutters

NME Rivierenland heeft het thema (zwerf)afval hoog op de agenda staan. Immers: afval is grondstof. En grondstoffen zijn geld waard. Met educatie, communicatie en activiteiten proberen we onderwijs en burgers te bereiken. Ons eigen aanbod koppelen we waar mogelijk aan landelijke acties als De Week van Nederland Schoon, Opschoondag, World Clean-Up Day, Landelijke Compostdag, Zero-plastic Week en Vuurwerk-opruimactie. Deze zijn te vinden in de Jaarkalender en worden ook gepromoot via o.a. onze Facebookpagina.
 

 

Voor het basisonderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Met goed onderwijs kunnen leerlingen leren hoe en waarom ze het best hun afval kunnen scheiden, wat nadelen zijn van zwerfafval en plastic soep, wat recyclen is enz. Als we leerlingen bewust kunnen maken van de noodzaak en de mogelijkheden om duurzaam om te gaan met grondstoffen en afval, maken we een grote stap naar een circulaire economie. Immers: de kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst.
Daarom bieden de NME-centra educatieve lespakketten aan over het thema (zwerf)afval, organiseren ze zwerfafval-acties en proberen ze middels convenanten het thema zwerfafval duurzaam in te bedden op scholen. De NME centra bieden het programma “Woordvoerders van de Schone Rivier” aan. Ook worden scholen geattendeerd op excursies naar milieustraten, afvalstations en afvalverwerkingsbedrijven (georganiseerd door AVRI en ARN).
Bent u leerkracht, kijk dan naar het NME aanbod van het NME centrum bij u in de buurt of via Groen Gelinkt.

 

Voor burgers

Afval is van alle tijden. Maar afval is grondstof dus hergebruiken is beter dan weggooien of verbranden. Hoe uw afval te scheiden in de verschillende containers (papier, glas, GFT enz) kan eventueel met hulp van de Afvalwijzer van de AVRI. Zet op uw aanrecht een klein emmertje voor GFT, in de keuken een emmer voor papier en plastic en uit het zicht die voor grijs restafval.
Minder afval is altijd beter. Bedenk bij het boodschappen doen of u echt al die verpakkingen erbij wil hebben. Er zijn heel veel tips: neem je eigen katoenen tas of tasjes mee, groenten op de markt zit niet in plastic, de slager en de visboer doen je bestelling graag in je eigen bakje.

U kunt kapotte spullen repareren i.p.v. vervangen. In veel gemeentes zijn Repaircafés waar bezoekers van thuis kapotte spullen mee nemen. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.
Heeft u iets niet meer nodig? U kunt ook anderen blij maken met uw overtollige spullen: kringloop, marktplaats, verkoop met kleedjesdag enz. Gratis ophalen briefjes bij de super blijven favoriet. Zo kunt u zelf ook tweedehands spullen gebruiken i.p.v. alles nieuw aan te schaffen.

Afval kunt u ook naar de milieustraat in de buurt brengen, dan wordt het zo veel mogelijk hergebruikt. Denk hierbij ook aan plastic spullen als kapotte emmers, speelgoed, enz.. Dat -en piepschuim verpakkingen- mag namelijk niet bij het plastic verpakkingsafval.

Zwerfafval is helaas ook van alle tijden….
In diverse gemeenten zijn Waaljutters (programma Schone en beleefbare Waal), Maasjutters of Buurtjutters actief. Verenigingen maken 2-4 x per jaar een van te voren afgesproken gebied schoon van zwerfafval en ontvangen hiervoor een geldelijke bijdrage voor de clubkas. Ook als Supporter van Schoon kunnen groepen en individuele burgers aan de slag.

Gedurende het jaar zijn er diverse excursies en acties waaraan burgers kunnen meedoen. De Landelijke Opschoondag is het meest bekend. Deze acties komen terug in onze jaarkalender waar ze uitgebreid besproken worden inclusief websites en links. Op de Facebookpagina NME Rivierenland staan de laatste updates.

 

Voor bedrijven

Wat hierboven beschreven staat voor burgers geldt ook voor bedrijven. Afval zien te vermijden dus koop uw spullen zo onverpakt mogelijk in en door. Bedrijfsafval wordt nu in één grote container gedaan. Handig misschien maar verre van circulair! Maak samen met de regionale ondernemingsverenigingen een afspraak dat ook bedrijven een deel van hun afval gescheiden kunnen inleveren: plastic, papier, glas enz.
Zet in uw bedrijf mini-afvalstraatjes d.w.z. een serie containers voor de verschillende afvalstromen. Begin ermee in de kantine.
Wilt u (nog meer) aan de slag met circulaire economie, neem contact met ons op om te brainstormen en/of u verder op pad te laten helpen.

Tijdens World Cleanup Day gaan wereldwijd miljoenen mensen in 150 landen de straat op om afval op te ruimen. Diverse Kamers van Junior Chamber International (JCI) organiseren, elk op hun eigen manier, mooie projecten om samen hun eigen omgeving op te ruimen en bewustwording te creëren. Doe jij ook mee?

 

Voor gemeentes

De NME centra zetten zich in om scholen en burgers te bereiken met educatie, communicatie en acties. Er is door NME Rivierenland een Menukaart VANG (van afval naar grondstof) samengesteld die door de gemeenten gebruikt kan worden om de duurzaamheidsambities verder te realiseren. Op deze kaart ook de speciale dagen en weken uit de Jaarkalender rondom het thema.

Voor partners

AVRI en ARN BV hebben interessante excursies en lesprogramma’s. Heeft u als mogelijke partner een idee om scholen, burgers en /of bedrijven meer te betrekken bij het realiseren van een circulaire economie, laat het ons weten. We denken graag met u mee.